Đặc điểm môn Vật lý trong Chương trình phổ thông

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh, Chủ biên Chương trình môn Vật lý trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết, chương trình môn Vật lý trong chương trình giáo dục phổ thông có 8 đặc điểm quan trọng. Trong nhà trường phổ thông, môn Vật lý giúp học sinh có được những tri thức … Đọc tiếp Đặc điểm môn Vật lý trong Chương trình phổ thông