Chương trình STEAM tiểu học – THCS 80 tiết

Mã sản phẩm:

#1251R

Giá: Liên Hệ

Lượt mua: 3692

Thông tin :

Bậc: STEAM cấp 1, STEAM cấp 2, STEAM cấp 3

Độ tuổi: 7+

Dạy:  STEAM (STEM+ART)