Thông báo cải tiến thiết kế chi tiết Đinh Gigo

Thông báo cải tiến thiết kế chi tiết Đinh Gigo

Kính gửi Quý Đối Tác,

Gigo xin thông báo, chúng tôi đang phát triển một thiết kế mới cho chi tiết “Đinh Gigo” trong dòng sản phẩm Jr. Engineer (mã tham chiếu #8036-W10-T1Y/P/S) để nâng cao thiết kế ngoại quan của sản phẩm.

Đinh Gigo
Đinh Gigo

Dưới đây là bảng so sánh về sự thay đổi và một số lưu ý tham khảo:

  1. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến việc lắp ráp các mô hình hay chức năng của sản phẩm hiện có, và do sự thay đổi này không nhiều, chúng tôi không cập nhật hình ảnh trong sách hướng dẫn và bao bì chuẩn của Gigo.
  2. Việc thay đổi/sản xuất mới sẽ được áp dụng sau khi hết hàng tồn kho phiên bản hiện tại của “Đinh Gigo”. Gigo sẽ thông báo số mục mới ngay khi thông báo thay đổi kỹ thuật được phát hành.
  3. Thiết kế mới sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 05/2024. Nếu phiên bản hiện tại hết trước thời điểm đó thì sau cuối tháng 05/2024 mới có phiên bản mới.

Chúng tôi cam kết duy trì chất lượngtính năng ổn định trong quá trình nâng cấp thiết kế, đảm bảo rằng Quý Đối Tác sẽ tiếp tục nhận được sản phẩm với hiệu suất caothẩm mỹ tinh tế mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *