Kit Thí Nghiệm Vật Lý Khoa Học Kỹ Thuật bộ lớn

Mã sản phẩm:

#7438

2.600.000 

Lượt mua: 3206

Phân loại:

- Độ tuổi : 8+

- Số mô hình: 22

- Số miếng ghép: 258